Управлінський облік в системі гірничорудних підприємств

Управлінський облік в системі підприємств

Бібліографічний опис Нападовська Л. В. Управлінський облік в системі гірничорудних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Нападовська Любов Василівна – Київ, 2002. – 30 с. Анотація Читати далі …