Облік і аудит операцій в іноземній валюті

Облік і аудит операцій в іноземній валюті

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Левицька С. О. Облік і аудит операцій в іноземній валюті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Левицька Світлана Олексіївна – Тернопіль, Читати далі …