Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку

Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Снігурська Л. П. Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Снігурська Людмила Петрівна – Читати далі …

Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку

Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Некрасова Л. І. Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Некрасова Наталія Ігорівна – Читати далі …