Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі: організація та методологія

Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі: організація та методологія

Бібліографічний опис Мисака Г. В. Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі: організація та методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Мисака Ганна Вікторівна – Читати далі …