Випускна кваліфікаційна робота за спеціальністю “Облік і оподаткування”

Випускна кваліфікаційна робота за спеціальністю "Облік і оподаткування"

Випускна кваліфікаційна робота за спеціальністю “Облік і оподаткування” як форма атестації Національні стандарти вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” містять певні вимоги щодо атестації здобувачів вищої освіти. Тому випускна кваліфікаційна робота за спеціальністю “Облік і оподаткування” є формою Читати далі …

Магістр як кваліфікаційний рівень освіти

Магістр як кваліфікаційний рівень освіти

Системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів освіти, зокрема й рівня «магістр», регламентується Національною рамкою кваліфікацій, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341. Кожен рівень – це завершений етап освіти, що характеризується рівнем складності освітньої програми, Читати далі …

Бакалавр як кваліфікаційний рівень освіти

Бакалавр як кваліфікаційний рівень освіти

Системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів освіти, зокрема й рівня «бакалавр», регламентується Національною рамкою кваліфікацій, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341. Кожен рівень – це завершений етап освіти, що характеризується рівнем складності освітньої програми, Читати далі …

Молодший бакалавр як кваліфікаційний рівень освіти

Молодший бакалавр як кваліфікаційний рівень освіти

Системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів освіти, зокрема й рівня «молодший бакалавр», регламентується Національною рамкою кваліфікацій, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341. Кожен рівень – це завершений етап освіти, що характеризується рівнем складності освітньої Читати далі …

Кваліфікаційна випускна робота здобувача вищої освіти: загальні аспекти

Кваліфікаційна випускна робота здобувача вищої освіти: загальні аспекти

Кваліфікаційна випускна робота здобувача вищої освіти – це самостійна робота, яка готується з метою публічного захисту для здобуття: ступеня вищої освіти молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Таке визначення кваліфікаційної роботи наведене у Положенні про Національний репозитарій Читати далі …

Дипломна робота з бухгалтерського обліку: як було і як стало

Дипломна робота з бухгалтерського обліку: як було і як стало

Дипломна робота з бухгалтерського обліку: як було Дипломна робота з бухгалтерського обліку є випускною самостійною роботою навчально-дослідницького характеру. Тобто, це форма підсумкової атестації випускників, засіб визначення рівня підготовки фахівця, розвитку його творчих здібностей, уміння проводити самостійні дослідження, що дає право на Читати далі …