Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку: організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств західного регіону України)

Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Адамик О. В. Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку: організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств західного регіону України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. Читати далі …

Аналіз розвитку податкових відносин

Аналіз розвитку податкових відносин

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Шиш А. М. Аналіз розвитку податкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Шиш Анатолій Миколайович – Київ, 2002. – 20 Читати далі …

Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності

Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Нечай П. Ю. Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Нечай Павло Юлійович – Київ, Читати далі …