Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії в умовах ринку

Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Шигун М. М. Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії в умовах ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Шигун Марія Михайлівна Читати далі …

Реформування економічного контролю в Україні (теорія і практика)

Реформування економічного контролю в Україні (теорія і практика)

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Калюга Є. В. Реформування економічного контролю в Україні (теорія і практика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Калюга Євгенія Василівна – Читати далі …