Аналіз розвитку податкових відносин

Аналіз розвитку податкових відносин

Бібліографічний опис Шиш А. М. Аналіз розвитку податкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Шиш Анатолій Миколайович – Київ, 2002. – 20 с. Анотація Дисертаційна робота Читати далі …