Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України

Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України

Бібліографічний опис Білокінь Г. М. Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Білокінь Ганна Миколаївна – Київ, 2005. – 20 Читати далі …