Удосконалення механізму контролю якості процесу аудиту

Удосконалення механізму контролю якості процесу аудиту

Бібліографічний опис Іваніна О. О. Удосконалення механізму контролю якості процесу аудиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Іваніна Олена Олександрівна – Луганськ, 2004. – 18 с. Анотація Читати далі …