Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств

Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств

Бібліографічний опис Біла Л. М. Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Біла Любов Миколаївна – Київ, 2005. – 21 с. Анотація Читати далі …

Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств та її облікового забезпечення

Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств та її облікового забезпечення

Бібліографічний опис Хомин П. Я. Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств та її облікового забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Хомин Петро Якимович – Київ, 2004. – Читати далі …