Облік і аналіз лізингових операцій в сільському господарстві

Облік і аналіз лізингових операцій в сільському господарстві

Бібліографічний опис Колеснікова О. М. Облік і аналіз лізингових операцій в сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Колеснікова Олена Миколаївна – Київ, 2005. – 18 Читати далі …

Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування

Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування

Бібліографічний опис Годованець О. В. Облік та аналіз фінансового лізингу як форми інвестування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Годованець Олександр Віталійович – Тернопіль, 2005. – 20 Читати далі …