Облік та внутрішній аудит витрат олійно-жирового виробництва

Облік та внутрішній аудит витрат виробництва

Бібліографічний опис Каменська Т. О. Облік та внутрішній аудит витрат олійно-жирового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Каменська Тетяна Олександрівна – Київ, 2005. – 20 с. Читати далі …

Організація управлінського обліку (на прикладі підприємств олійно-жирової галузі)

Організація управлінського обліку

Бібліографічний опис Власова О. Є. Організація управлінського обліку (на прикладі підприємств олійно-жирової галузі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Власова Олена Євгенівна – Харків, 2003. – 17 Читати далі …