Облік і контроль вексельних операцій

Облік і контроль вексельних операцій

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Мошенський С. З. Облік і контроль вексельних операцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Мошенський Сергій Захарович – Київ, 2004. – Читати далі …

Удосконалення обліку і контролю цінних паперів на підприємствах

Удосконалення обліку і контролю цінних паперів

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Гуторова Е. А. Удосконалення обліку і контролю цінних паперів на підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Гуторова Ельвіра Анатоліївна – Читати далі …

Облік цінних паперів (теоретичні та організаційні аспекти)

Облік цінних паперів (теоретичні та організаційні аспекти)

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Пономаренко О. М. Облік цінних паперів (теоретичні та організаційні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Пономаренко Олег Миколайович – Київ, Читати далі …

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів (на прикладі ВАТ асоціації “Укрсортнасіннєовоч”)

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів (на прикладі ВАТ асоціації "Укрсортнасіннєовоч")

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Козак В. Г. Облік і аналіз корпоративних цінних паперів (на прикладі ВАТ асоціації “Укрсортнасіннєовоч”) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Козак Читати далі …

Облік та аудит вексельних операцій в системі розрахунків на підприємствах (на матеріалах підприємств паливно-енергетичної галузі України)

Облік та аудит вексельних операцій в системі розрахунків на підприємствах (на матеріалах підприємств паливно-енергетичної галузі України)

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Гавриловська Л. М. Облік та аудит вексельних операцій в системі розрахунків на підприємствах (на матеріалах підприємств паливно-енергетичної галузі України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, Читати далі …

Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями суб’єктів підприємницької діяльності

теоретичні та методологічні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, аналіз і контроль вексельних операцій за умов ринкової економіки

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Большакова О. Ю. Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями суб’єктів підприємницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Большакова Читати далі …

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Кащена Н. Б. Облік і аналіз корпоративних цінних паперів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кащена Наталія Борисівна – Харків, 2000. Читати далі …