Аналіз ефективності кредитних операцій банку

Аналіз ефективності кредитних операцій банку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Семеничнко Ю. К. Аналіз ефективності кредитних операцій банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Семениченко Юлія Костянтинівна – Київ, 2003. – Читати далі …