Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій в сільському господарстві

Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій в сільському господарстві

Бібліографічний опис Дугар Т. Є. Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій в сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Дугар Тетяна Євгеніївна – Київ, 2005. Читати далі …