Активи в національних системах бухгалтерського обліку

Активи в національних системах бухгалтерського обліку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Горецька Л. Л. Активи в національних системах бухгалтерського обліку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Горецька Людмила Леонідівна – Київ, 2003. Читати далі …