Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі

Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Бєляков О. О. Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бєляков Олексій Олександрович – Київ, Читати далі …

Удосконалення обліку операцій з реалізації товарів на умовах договору комісії

Удосконалення обліку операцій з реалізації товарів

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Сєкіріна Н. В. Удосконалення обліку операцій з реалізації товарів на умовах договору комісії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Сєкіріна Наталія Читати далі …

Організація і методи управлінського обліку в рослинництві

Організація і методи управлінського обліку в рослинництві

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Погребняк Н. М. Організація і методи управлінського обліку в рослинництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Погребняк Наталія Миколаївна – Київ, Читати далі …

Облік в управлінні основною діяльністю готелю

Облік в управлінні основною діяльністю готелю

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Король С. Я. Облік в управлінні основною діяльністю готелю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Король Світлана Яківна – Київ, 2003. Читати далі …

Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах

Організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Суха О. Р. Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Суха Олена Читати далі …

Облік і контроль експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання

Облік і контроль експортно-імпортних операцій суб'єктів господарювання

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Мельничук І. В. Облік і контроль експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Мельничук Ірина Володимирівна – Київ, Читати далі …

Удосконалення обліку операцій з експортно-імпортних постачань товарів

Облік операцій з експортно-імпортних постачань товарів

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Лукашова І. О. Удосконалення обліку операцій з експортно-імпортних постачань товарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Лукашова Інна Олександрівна – Луганськ, Читати далі …

Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій

Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Кузьмінський Ю. А. Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кузьмінський Юрій Анатолійович – Київ, Читати далі …

Принципи і форми інтеграції функції обліку в посиленні економічної безпеки промислових підприємств

Принципи і форми інтеграції функції обліку в посиленні економічної безпеки промислових підприємств

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Паламарчук О. І. Принципи і форми інтеграції функції обліку в посиленні економічної безпеки промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Читати далі …

Організація системи обліку виробничо-фінансової діяльності фермерських господарств

Організація системи обліку виробничо-фінансової діяльності фермерських господарств

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Гнатишин Л. Б. Організація системи обліку виробничо-фінансової діяльності фермерських господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Гнатишин Людмила Богданівна – Тернопіль, Читати далі …