Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах

Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах

Бібліографічний опис Людвенко Д. В. Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Людвенко Дмитро Віталійович – Київ, 2005. – 21 с. Анотація Читати далі …

Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій

Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій

Бібліографічний опис Левицька С. О. Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Левицька Світлана Олексіївна – Київ, 2005. – 28 с. Читати далі …

Облік та аналіз експортно-імпортних операцій підприємств України

Облік та аналіз експортно-імпортних операцій підприємств України

Бібліографічний опис Ірха Л. І. Облік та аналіз експортно-імпортних операцій підприємств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ірха Людмила Іванівна – Київ, 2005. – 17 с. Читати далі …

Облік і контроль страхування майна

Облік і контроль страхування майна

Бібліографічний опис Заремба О. В. Облік і контроль страхування майна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Заремба Олексій Вікторович – Київ, 2005. – 25 с. Анотація В Читати далі …

Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств

Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств

Бібліографічний опис Біла Л. М. Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Біла Любов Миколаївна – Київ, 2005. – 21 с. Анотація Читати далі …

Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств та її облікового забезпечення

Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств та її облікового забезпечення

Бібліографічний опис Хомин П. Я. Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств та її облікового забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Хомин Петро Якимович – Київ, 2004. – Читати далі …

Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі (на прикладі туристських підприємств Автономної Республіки Крим)

Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі

Бібліографічний опис Сметанко О. В. Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі (на прикладі туристських підприємств Автономної Республіки Крим) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” Читати далі …

Облік і аналіз витрат машинно-тракторного парку (на прикладі аграрних підприємств Київської області)

Облік і аналіз витрат машинно-тракторного парку

Бібліографічний опис Примаченко О. Л. Облік і аналіз витрат машинно-тракторного парку (на прикладі аграрних підприємств Київської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Примаченко Олена Леонідівна – Читати далі …

Облік і контроль витрат у громадському харчуванні в умовах ринкової економіки

Облік і контроль витрат у громадському харчуванні

Бібліографічний опис Новодворська В. В. Облік і контроль витрат у громадському харчуванні в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Новодворська Вікторія Вікторівна – Київ, Читати далі …

Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній

Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній

Бібліографічний опис Лозовицький С. П. Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Лозовицький Сергій Павлович – Львів, 2004. – Читати далі …