Облік і аналіз нарахування та використання амортизації

Облік і аналіз нарахування та використання амортизації

Бібліографічний опис Городянська Л. В. Облік і аналіз нарахування та використання амортизації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Городянська Лариса Володимирівна – Київ, 2005. – 19 с. Читати далі …

Облік і аудит нематеріальних активів

Облік і аудит нематеріальних активів

Бібліографічний опис Бігдан І. А. Облік і аудит нематеріальних активів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бігдан Інна Анатоліївна – Харків, 2003. – 19 с. Анотація Дисертаційна Читати далі …

Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів

економічна суть, класифікація, методологія і організація обліку і аудиту нематеріальних активів

Бібліографічний опис Сунь Лінь. Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Сунь Лінь – Київ, 2001. – 20 с. Анотація У дисертації Читати далі …