Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах

Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Коваленко О. В. Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Коваленко Олена Валеріївна – Луганськ, 2003. Читати далі …

Організація облікового процесу в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України (на прикладі малих підприємств)

Організація облікового процесу в умовах реформування системи обліку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Стеців І. І. Організація облікового процесу в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України (на прикладі малих підприємств) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та Читати далі …

Реформування бухгалтерського обліку в Україні: методологічне та нормативне забезпечення

Реформування бухгалтерського обліку в Україні

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Пархоменко В. М. Реформування бухгалтерського обліку в Україні: методологічне та нормативне забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Пархоменко Валерій Миколайович Читати далі …

Організація обліку в акціонерних товариствах

Організація обліку в акціонерних товариствах

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Зубко А. Б. Організація обліку в акціонерних товариствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Зубко Алла Борисівна – Харків, 2002. – Читати далі …

Інвентаризація на підприємствах: питання методології і практики (на прикладі підприємств роздрібної торгівлі Житомирської області)

Інвентаризація на підприємствах: питання методології і практики (на прикладі підприємств роздрібної торгівлі Житомирської області)

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Бардаш С. В. Інвентаризація на підприємствах: питання методології і практики (на прикладі підприємств роздрібної торгівлі Житомирської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та Читати далі …

Субрахунок 072 “Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей”

Субрахунок 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"

Субрахунок 072 “Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей”: підпорядкування та призначення Субрахунок 072 “Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей” є субрахунком (рахунком другого порядку) позабалансового рахунку 07 “Списані активи”. Зазначений рахунок, в свою чергу, належить до Класу 0 Читати далі …

Субрахунок 071 “Списана дебіторська заборгованість”

Субрахунок 071 "Списана дебіторська заборгованість"

Субрахунок 071 “Списана дебіторська заборгованість”: підпорядкування та призначення Субрахунок 071 “Списана дебіторська заборгованість” є субрахунком (рахунком другого порядку) позабалансового рахунку 07 “Списані активи”. Зазначений рахунок, в свою чергу, належить до Класу 0 “Позабалансові рахунки“ Плану рахунків № 291. Субрахунок 071 “Списана Читати далі …

Субрахунок 042 “Непередбачені зобов’язання”

Субрахунок 042 "Непередбачені зобов'язання"

Субрахунок 042 “Непередбачені зобов’язання”: підпорядкування та призначення Субрахунок 042 “Непередбачені зобов’язання” є субрахунком (рахунком другого порядку) позабалансового рахунку 04 “Непередбачені активи й зобов’язання”. Зазначений рахунок, в свою чергу, належить до Класу 0 “Позабалансові рахунки“ Плану рахунків № 291. Субрахунок 042 “Непередбачені Читати далі …

Субрахунок 041 “Непередбачені активи”

Субрахунок 041 "Непередбачені активи"

Субрахунок 041 “Непередбачені активи”: підпорядкування та призначення Субрахунок 041 “Непередбачені активи” є субрахунком (рахунком другого порядку) позабалансового рахунку 04 “Непередбачені активи й зобов’язання”. Зазначений рахунок, в свою чергу, належить до Класу 0 “Позабалансові рахунки“ Плану рахунків № 291. Субрахунок 041 “Непередбачені Читати далі …

Субрахунок 025 “Матеріальні цінності довірителя”

Субрахунок 025 "Матеріальні цінності довірителя"

Субрахунок 025 “Матеріальні цінності довірителя”: підпорядкування та призначення Субрахунок 025 “Матеріальні цінності довірителя” є субрахунком (рахунком другого порядку) позабалансового рахунку 02 “Активи на відповідальному зберіганні”. Зазначений рахунок, в свою чергу, належить до Класу 0 “Позабалансові рахунки“ Плану рахунків № 291. Субрахунок Читати далі …