Автоматизація господарського обліку з використанням баз даних

Автоматизація господарського обліку

Бібліографічний опис Козак М. І. Автоматизація господарського обліку з використанням баз даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Козак Мирослав Іванович – Київ, 2005. – 20 с. Читати далі …

Моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і практика застосування

Моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і практика застосування

Бібліографічний опис Євдокимов В. В. Моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і практика застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Євдокимов Віктор Валерійович – Київ, 2005. – 21 Читати далі …

Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах використання комп’ютерних технологій: управлінський аспект

Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах використання комп'ютерних технологій: управлінський аспект

Бібліографічний опис Боцян Т. В. Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах використання комп’ютерних технологій: управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Боцян Тетяна Вікторівна Читати далі …

Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика

Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика

Бібліографічний опис Барановська Т. В. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Барановська Тетяна Василівна – Київ, 2005. – 21 Читати далі …

Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах

Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах

Бібліографічний опис Лангзова В. В. Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Лангазова Вікторія Володимирівна – Київ, 2004. – 19 с. Анотація Читати далі …

Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління

Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління

Бібліографічний опис Краєвський В. М. Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Краєвський Володимир Миколайович – Київ, 2004. – 20 с. Анотація Читати далі …

Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах

Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах

Бібліографічний опис Коваленко О. В. Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Коваленко Олена Валеріївна – Луганськ, 2003. – 20 с. Анотація Читати далі …

Організація облікового процесу в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України (на прикладі малих підприємств)

Організація облікового процесу в умовах реформування системи обліку

Бібліографічний опис Стеців І. І. Організація облікового процесу в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України (на прикладі малих підприємств) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Стеців Ігор Читати далі …

Реформування бухгалтерського обліку в Україні: методологічне та нормативне забезпечення

Реформування бухгалтерського обліку в Україні

Бібліографічний опис Пархоменко В. М. Реформування бухгалтерського обліку в Україні: методологічне та нормативне забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Пархоменко Валерій Миколайович – Київ, 2002. – Читати далі …

Організація обліку в акціонерних товариствах

Організація обліку в акціонерних товариствах

Бібліографічний опис Зубко А. Б. Організація обліку в акціонерних товариствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Зубко Алла Борисівна – Харків, 2002. – 15 с. Анотація Визначено Читати далі …