Економічний аналіз попиту на плодоовочеконсевну продукцію

Економічний аналіз попиту на продукцію

Бібліографічний опис Голяш І. Д. Економічний аналіз попиту на плодоовочеконсевну продукцію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Голяш Ірина Дмитрівна – Тернопіль, 2002. – 18 с. Анотація Читати далі …