Облік і контроль страхування майна

Облік і контроль страхування майна

Бібліографічний опис Заремба О. В. Облік і контроль страхування майна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Заремба Олексій Вікторович – Київ, 2005. – 25 с. Анотація В Читати далі …

Методологія обліку страхової діяльності та аналіз платоспроможності страховика

Методологія обліку страхової діяльності та аналіз платоспроможності страховика

Бібліографічний опис Приходько В. С. Методологія обліку страхової діяльності та аналіз платоспроможності страховика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Приходько Володимир Сергійович – Київ, 2000. – 18 Читати далі …

Облік та звітність в страхових компаніях (методологічні та організаційні аспекти)

Облік та звітність в страхових компаніях (методологічні та організаційні аспекти)

Бібліографічний опис Буханець Д.Г. Облік та звітність в страхових компаніях (методологічні та організаційні аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Буханець Дмитро Григорович – Київ, 2000. – Читати далі …