Фінансова звітність підприємства

Фінансова звітність підприємства

Фінансова звітність підприємства: на сторінці узагальнена інформація про форми, статті, порядок їх заповнення.

Фінансова звітність підприємства: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств

Форми фінансової звітності:

Баланс (звіт про фінансовий стан)

 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)

 

Звіт про рух грошових коштів

 

Звіт про власний капітал