Облік та аналіз експортно-імпортних операцій підприємств України

Облік та аналіз експортно-імпортних операцій підприємств України

Бібліографічний опис Ірха Л. І. Облік та аналіз експортно-імпортних операцій підприємств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ірха Людмила Іванівна – Київ, 2005. – 17 с. Читати далі …