Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств хімічної промисловості України

Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Папінко В. З. Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств хімічної промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Папінко Віта Зеновіївна Читати далі …