Подвійний запис в бухгалтерському обліку: теорія і практика застосування

Подвійний запис в бухгалтерському обліку: теорія і практика застосування

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Давидюк Т. В. Подвійний запис в бухгалтерському обліку: теорія і практика застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Давидюк Тетяна Вікторівна Читати далі …