Облік і аудит виробничих витрат в умовах функціонування інформаційних систем підприємства

Облік і аудит виробничих витрат в умовах інформаційних систем

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Гушко С. В. Облік і аудит виробничих витрат в умовах функціонування інформаційних систем підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Гушко Читати далі …

Облік і аудит виробничих витрат (на прикладі підприємств цукрової промисловості)

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Павликівська О. І. Облік і аудит виробничих витрат (на прикладі підприємств цукрової промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Павликівська Ольга Читати далі …