Облік та внутрішній аудит витрат олійно-жирового виробництва

Облік та внутрішній аудит витрат виробництва

Бібліографічний опис Каменська Т. О. Облік та внутрішній аудит витрат олійно-жирового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Каменська Тетяна Олександрівна – Київ, 2005. – 20 с. Читати далі …

Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості швейної продукції

Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості продукції

Бібліографічний опис Заремба О. О. Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості швейної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Заремба Ольга Олександрівна – Київ, 2005. Читати далі …

Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі (на прикладі туристських підприємств Автономної Республіки Крим)

Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі

Бібліографічний опис Сметанко О. В. Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі (на прикладі туристських підприємств Автономної Республіки Крим) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” Читати далі …

Облік і аудит виробничих витрат в умовах функціонування інформаційних систем підприємства

Облік і аудит виробничих витрат в умовах інформаційних систем

Бібліографічний опис Гушко С. В. Облік і аудит виробничих витрат в умовах функціонування інформаційних систем підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Гушко Сергій Володимирович – Київ, Читати далі …

Облік і аудит виробничих витрат (на прикладі підприємств цукрової промисловості)

Облік і аудит виробничих витрат

Бібліографічний опис Павликівська О. І. Облік і аудит виробничих витрат (на прикладі підприємств цукрової промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Павликівська Ольга Іванівна – Тернопіль, 2002. Читати далі …