Автоматизація господарського обліку з використанням баз даних

Автоматизація господарського обліку

Бібліографічний опис Козак М. І. Автоматизація господарського обліку з використанням баз даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Козак Мирослав Іванович – Київ, 2005. – 20 с. Читати далі …

Моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і практика застосування

Моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і практика застосування

Бібліографічний опис Євдокимов В. В. Моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і практика застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Євдокимов Віктор Валерійович – Київ, 2005. – 21 Читати далі …

Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах використання комп’ютерних технологій: управлінський аспект

Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах використання комп'ютерних технологій: управлінський аспект

Бібліографічний опис Боцян Т. В. Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах використання комп’ютерних технологій: управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Боцян Тетяна Вікторівна Читати далі …