Облік і внутрішній аудит основних засобів в портах морського транспорту

Облік і внутрішній аудит основних засобів

Бібліографічний опис Бєлоусов А. А. Облік і внутрішній аудит основних засобів в портах морського транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бєлоусов Анатолій Анатолійович – Київ, 2003. Читати далі …

Облік і аудит основних засобів (на матеріалах аграрних підприємств Київської області)

Облік і аудит основних засобів (на матеріалах аграрних підприємств Київської області)

Бібліографічний опис Бондар М. І. Облік і аудит основних засобів (на матеріалах аграрних підприємств Київської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бондар Микола Іванович – Київ, Читати далі …