Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості рибопродукції

Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості рибопродукції

Бібліографічний опис Торопова І. С. Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості рибопродукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Торопова Ірина Семенівна – Київ, 2000. – 19 Читати далі …