Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку

Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку

Бібліографічний опис Швабій К. І. Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Швабій Костянтин Іванович – Київ, 2001. – 18 с. Читати далі …