Удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції у комплексних виробництвах

Удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

Бібліографічний опис Корнієнко Ю. Ю. Удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції у комплексних виробництвах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Корнієнко Юлія Юріївна – Луганськ, 2002. Читати далі …