Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: методологія та практика

Система бухгалтерського обліку в комерційних банках

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Кіндрацька Л. М. Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: методологія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кіндрацька Любомира Максимівна Читати далі …