Методичні засади бухгалтерського обліку в установах Національного банку України

Методичні засади бухгалтерського обліку в установах Національного банку України

Бібліографічний опис Жиайло Г. І. Методичні засади бухгалтерського обліку в установах Національного банку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Єремян Олена Михайлівна – Київ, 2005. – Читати далі …

Облікова політика в системі управління банком

Облікова політика в системі управління банком

Бібліографічний опис Міщенко С. М. Облікова політика в системі управління банком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Міщенко Світлана Миколаївна – Київ, 2004. – 21 с. Анотація Читати далі …

Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: методологія та практика

Система бухгалтерського обліку в комерційних банках

Бібліографічний опис Кіндрацька Л. М. Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: методологія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кіндрацька Любомира Максимівна – Київ, 2002. – Читати далі …