Управлінський облік витрат на підприємствах кондитерської галузі України

Управлінський облік витрат на підприємствах кондитерської галузі України

Бібліографічний опис Озеран А. В. Управлінський облік витрат на підприємствах кондитерської галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Озеран Алла Володимирівна – Київ, 2001. – 20 Читати далі …