Облік в управлінні основною діяльністю готелю

Облік в управлінні основною діяльністю готелю

Бібліографічний опис Король С. Я. Облік в управлінні основною діяльністю готелю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Король Світлана Яківна – Київ, 2003. – 21 с. Анотація Читати далі …