Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах України

Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах України

Бібліографічний опис Барановський Н. І. Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Барановський Нестор Ігорович – Тернопіль, 2005. – Читати далі …

Облік і контроль виробничих витрат у поліграфії (на матеріалах малих підприємств західного регіону України)

Облік і контроль виробничих витрат у поліграфії

Бібліографічний опис Должанський А. М. Облік і контроль виробничих витрат у поліграфії (на матеріалах малих підприємств західного регіону України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Должанський Андрій Читати далі …