Облік і аналіз корпоративних цінних паперів (на прикладі ВАТ асоціації “Укрсортнасіннєовоч”)

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів (на прикладі ВАТ асоціації "Укрсортнасіннєовоч")

Бібліографічний опис Козак В. Г. Облік і аналіз корпоративних цінних паперів (на прикладі ВАТ асоціації “Укрсортнасіннєовоч”) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Козак Вадим Григорович – Київ, Читати далі …

Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями суб’єктів підприємницької діяльності

теоретичні та методологічні аспекти удосконалення бухгалтерського обліку, аналіз і контроль вексельних операцій за умов ринкової економіки

Бібліографічний опис Большакова О. Ю. Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями суб’єктів підприємницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Большакова Ольга Юріївна – Київ, Читати далі …

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів

Бібліографічний опис Кащена Н. Б. Облік і аналіз корпоративних цінних паперів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кащена Наталія Борисівна – Харків, 2000. – 19 с. Анотація Читати далі …