Облік і контроль результатів операційної діяльності сільськогосподарських формувань

Облік і контроль результатів операційної діяльності

Бібліографічний опис Проданчук М. А. Облік і контроль результатів операційної діяльності сільськогосподарських формувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Проданчук Михайло Андрійович – Київ, 2003. – 19 Читати далі …

Фінансові результати та іх контроль в системі бухгалтерського обліку: методологія і практика

Фінансові результати та іх контроль

Бібліографічний опис Лебедзевич Я. В. Фінансові результати та іх контроль в системі бухгалтерського обліку: методологія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Лебедзевич Яна Вікторівна – Читати далі …