Основні засоби: методика обліку і формування облікової політики

Основні засоби, методика обліку і формування облікової політики

Бібліографічний опис Наумчук О. А. Основні засоби: методика обліку і формування облікової політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Наумчук Ольга Анатоліївна – Львів, 2005. – 20 Читати далі …

Облік і аналіз нарахування та використання амортизації

Облік і аналіз нарахування та використання амортизації

Бібліографічний опис Городянська Л. В. Облік і аналіз нарахування та використання амортизації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Городянська Лариса Володимирівна – Київ, 2005. – 19 с. Читати далі …

Облік та аналіз відтворення основних засобів

Облік та аналіз відтворення основних засобів

Бібліографічний опис Янчев А. В. Облік та аналіз відтворення основних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Янчев Андрій Володимирович – Луганськ, 2004. – 18 с. Анотація Читати далі …

Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення (на матеріалах вугільних шахт Донбасу)

Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення

Бібліографічний опис Леонова Л. О. Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення (на матеріалах вугільних шахт Донбасу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Леонова Лілія Олександрівна – Читати далі …

Методика обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів (на прикладі промислових підприємств Вінницької області)

Методика обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів

Бібліографічний опис Кириченко В. В. Методика обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів (на прикладі промислових підприємств Вінницької області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кириченко Читати далі …

Удосконалення обліку та аналізу основних засобів (на матеріалах хлібопекарських підприємств Полтавської області)

Удосконалення обліку та аналізу основних засобів

Бібліографічний опис Зюкова М. М. Удосконалення обліку та аналізу основних засобів (на матеріалах хлібопекарських підприємств Полтавської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Зюкова Марія Михайлівна – Читати далі …

Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку

Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку

Бібліографічний опис Євтушенко С. М. Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Євтушенко Сергій Миколайович – Київ, 2004. – 22 с. Читати далі …

Облік нерухомості в АПК

Облік нерухомості в АПК

Бібліографічний опис Осадча Ю. М. Облік нерухомості в АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Осадча Юлія Миколаївна – Київ, 2003. – 19 с. Анотація Дисертація присвячена Читати далі …

Облік і внутрішній аудит основних засобів в портах морського транспорту

Облік і внутрішній аудит основних засобів

Бібліографічний опис Бєлоусов А. А. Облік і внутрішній аудит основних засобів в портах морського транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бєлоусов Анатолій Анатолійович – Київ, 2003. Читати далі …

Облік і контроль наявності та руху основних засобів (на матеріалах машинобудівних підприємств України)

Облік і контроль наявності та руху основних засобів

Бібліографічний опис Диба В. М. Облік і контроль наявності та руху основних засобів (на матеріалах машинобудівних підприємств України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Диба В’ячеслав Михайлович Читати далі …