Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності

Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності

Бібліографічний опис Глущук О. М. Облік і аналіз операцій з припинення діяльності підприємства та відновлення його платоспроможності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Глущук Олена Миколаївна – Читати далі …