Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в комерційних банках України

Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в комерційних банках України

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Крамаренко Я. Ю. Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в комерційних банках України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Крамаренко Читати далі …