Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку

Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Швабій К. І. Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Швабій Костянтин Іванович – Київ, Читати далі …