Організація системи обліку виробничо-фінансової діяльності фермерських господарств

Організація системи обліку виробничо-фінансової діяльності фермерських господарств

Бібліографічний опис Гнатишин Л. Б. Організація системи обліку виробничо-фінансової діяльності фермерських господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Гнатишин Людмила Богданівна – Тернопіль, 2001. – 20 с. Читати далі …