Бухгалтерський облік валютних операцій: порядок визнання та методи оцінки

Бухгалтерський облік валютних операцій

Бібліографічний опис Жиглей І. В. Бухгалтерський облік валютних операцій: порядок визнання та методи оцінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Жиглей Ірина Вікторівна – Тернопіль, 2003. – Читати далі …

Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій

Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій

Бібліографічний опис Кузьмінський Ю. А. Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кузьмінський Юрій Анатолійович – Київ, 2002. – 30 с. Читати далі …

Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України

Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України

Бібліографічний опис Литвин Н. Б. Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Литвин Надія Богданівна – Тернопіль, 2000. – 20 Читати далі …

Облік і аудит операцій в іноземній валюті

Облік і аудит операцій в іноземній валюті

Бібліографічний опис Левицька С. О. Облік і аудит операцій в іноземній валюті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Левицька Світлана Олексіївна – Тернопіль, 2000. – 16 с. Читати далі …