Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів

економічна суть, класифікація, методологія і організація обліку і аудиту нематеріальних активів

Бібліографічний опис Сунь Лінь. Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Сунь Лінь – Київ, 2001. – 20 с. Анотація У дисертації Читати далі …