Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі

Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі

Бібліографічний опис Цуканова О. В. Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Цуканова Ольга Володимирівна – Харків, 2000. – 17 Читати далі …