Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку

Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Євтушенко С. М. Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Євтушенко Сергій Миколайович – Київ, Читати далі …