Методика обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів (на прикладі промислових підприємств Вінницької області)

Методика обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів

Бібліографічний опис Кириченко В. В. Методика обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів (на прикладі промислових підприємств Вінницької області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кириченко Читати далі …

Облік і контроль наявності та руху основних засобів (на матеріалах машинобудівних підприємств України)

Облік і контроль наявності та руху основних засобів

Бібліографічний опис Диба В. М. Облік і контроль наявності та руху основних засобів (на матеріалах машинобудівних підприємств України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Диба В’ячеслав Михайлович Читати далі …