Облік і аналіз валютних операцій в комерційних банках

Облік і аналіз валютних операцій в банках

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Максименко А. В. Облік і аналіз валютних операцій в комерційних банках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Максименко Анна Вікторівна – Читати далі …