Аналіз виробництва кормів в умовах формування ринкових відносин

Аналіз виробництва кормів

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Цвігун І. А. Аналіз виробництва кормів в умовах формування ринкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Цвігун Інна Анатоліївна – Читати далі …